configuration Configuració de LAM
Nom d'usuari
aulabalear 
Contrasenya
Idioma

Servidor LDAP
ldap://localhost:389
Perfil del servidorLDAP Account Manager Pro - 5.5